اموزش

جدیدترین آموزش های برنامه نویسی را با ما دنبال کنید

آموزش HTML/CSS پروژه محور(قسمت اول)
طراحی سایت -

تگ های شیوه نمایش متن، در HTML

معمولا زیاد پیش می آید که بخواهیم بخشی از متن را به شیوه ای خاص نمایش بدهیم ، مثلا برجسته تر ، زیرخط دار ، به صورت زیر نویس ، به صورت بالانویس و ... . در html برای هر یک از این نمایش ها ، تگ های اختصاصی وجود دارد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد .

نمایش متن با حروف پررنگ با تگ :

چنانچه قصد داشته باشیم بخشی از متن با حروف پررنگ نمایش داده شود باید از زوج تگ و استفاده کنیم . حرف b از حرف اول کلمه Bold گرفته شده است . به مثال زیر توجه کنید :

مثال

 this text is not bold .


this text is bold .

 در مثال فوق ، تفاوت بین یک متن Bold و یک متن غیر Bold نمایش داده شده است .

نمایش متن به صورت زیرخط دار با تگ :

برای آنکه متن یا کلماتی را به صورت زیرخط دار نمایش دهیم ، تنها کافی است که آن متن یا کلمات را در بین زوج تگ و بنویسیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال

 

please visit kelidestan .

 

 

 

 

مشاهده می کنید که کلمه kelidestan به صورت زیرخط دار نمایش داده شده است .

نمایش متن به صورت ایتالیک با تگ :

چنانچه تمایل داشته باشید بخشی از متن را به صورت ایتالیک نمایش دهید باید آن بخش از متن را بین زوج تگ و قرار دهید . به مثال زیر توجه کنید :

 

this text is about html

 
this text is about html
 

 در مثال فوق تفاوت بین یک متن ایتالیک و یک متن غیر ایتالیک به خوبی نمایش داده شده است .

نمایش متن به صورت زیرنویس با تگ :

گاهی پیش می آید که بخواهیم یک یا چند کلمه را به صورت زیرنویس بنویسیم . در html برای این منظور از تگ استفاده می شود . به مثال زیر توجه کنید :

 مثال

 
this issubscript
 

 مشاهده می کنید که کلمه subscript به صورت زیرنویس نوشته شده است .

نمایش متن به صورت بالانویس با تگ :

برای نوشتن یک یا چند کلمه به صورت بالانویس ، باید از زوج تگ

 

 

و استفاده کنیم . کلماتی که می خواهیم به صورت بالانوبس نوشته شوند باید در بین زوج تگ و قرار بگیرند . به مثال زیر توجه کنید :

 

مثال

 

 this issuperscript

 

 

 

 

در متن بالا ، کلمه superscript به صورت بالانویس نوشته شده است .

 

خوب اینم از آموزش تیم وندا در مورد HTML/CSS 

 

روز خوبی داشته باشید تا آموزش های بعدی بدرود